Klipsch เผยโฉมลำโพงไร้สายระดับ Reference รุ่นใหม่ รองรับเทคโนโลยี WiSA

Klipsch ผู้ผลิตลำโพงชื่อดังจากอเมริกาประกาศเป็นผู้ผลิตลำโพงรายต้น ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบมัลติแชนเนล WiSA แต่ลำโพงในซีรีส์ Reference Premiere HD ที่ออกมาก่อนหน้านี้จำเป็นต้องอาศัยกล่องเชื่อมต่อสัญญาณ ทำให้การใช้งานและราคายังเป็นอุปสรรคในการได้รับความนิยมแพร่หลายไปในคนหมู่มาก

แต่ล่าสุดหลังจากเทคโนโลยี WiSA ได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้ผลิตอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ทีวีของ LG หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox One การใช้งานลำโพงก็เพียงแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วเชื่อมต่อลำโพงแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น

ลำโพงที่รองรับเทคโนโลยี WiSA รุ่นใหม่ของ Klipsch จึงจะวางจำหน่ายแบบแยกอิสระและแบบเป็นชุดคิท ประกอบไปด้วยลำโพง bookshelf รุ่น R-51WM ที่มีกำลังขับสูงสุดข้างละ 130 วัตต์ ราคาคู่ละ $699 ขณะที่ลำโพงเซ็นเตอร์รุ่น R-34WC มาพร้อมกำลังขับสูงสุด 200 วัตต์ ราคา $499

นอกจากนั้นยังมีลำโพงซับวูฟเฟอร์รุ่น R-100WSW ที่มาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด 10 นิ้ว ภาคขยายเสียงกำลังขับสูงสุด 500 วัตต์ ราคา $599

ลำโพงไร้สายของ Klispch ชุดนี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ระบบสเตริโอ 2.0 แชนเนล จนถึง 7.2 แชนเนล รองรับเทคโนโลยีเชื่อต่อไร้สายแบบมัลติแชนเนล WiSA เริ่มวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน ปีนี้

มนตรี คงมหาพฤกษ์

บรรณาธิการบริหารนิตยสารและออนไลน์ GM2000 Magazine จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นจากความหลงใหลงานอิเล็กทรอนิกส์ ดี.ไอ.วาย. จากนั้นก็มาชอบเครื่องเสียง เล่นทั้งระบบอะนาล็อกและดิจิทัล ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง macOS และ Windows หลงใหลเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ตอนนี้กำลังจริงจังกับเรื่อง Voice Assistant และ AI

มนตรี คงมหาพฤกษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.